Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-07-01.
Grundförfattning SKOLFS 2016:6

Skolverkets föreskrifter om ansökan till försöksverksamhet med fjärrundervisning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 § förordningen (2015:481) om försöksverksamhet med fjärrundervisning
Beslutsdatum: 2016-02-10
Ikraftträdandedatum: 2016-03-15
Tryckdatum: 2016-02-17
Nyckelord Ansökan, Fjärrundervisning, Försöksverksamhet
Ladda ned: SKOLFS 2016:6 GrundförfattningPDF