Grundförfattning SKOLFS 2016:62

Skolverkets föreskrifter om vilka ämnen som omfattas av försöksverksamhet med anställning under viss kompletterande utbildning

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2016-06-15
Ikraftträdandedatum: 2016-07-01
Tryckdatum: 2016-06-23
Nyckelord Försöksverksamhet
Ladda ned: SKOLFS 2016:62 GrundförfattningPDF