Grundförfattning SKOLFS 2016:66

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i grundskolan och sameskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 19 a § och 12 kap. 9 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2016-08-31
Ikraftträdandedatum: 2016-10-01
Tryckdatum: 2016-09-07
Nyckelord Bedömningsstöd, Grundskola, Sameskola
Historik: 2016:66 Senaste lydelse
  2017:3 Ändringsförfattning
  2018:31 Ändringsförfattning
  2019:17 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2016:66 GrundförfattningPDF