Grundförfattning SKOLFS 2016:69

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2017/2018

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2016-11-30
Ikraftträdandedatum: 2017-01-15
Tryckdatum: 2016-12-13
Nyckelord Grundskola, Ämnesprov
Ladda ned: SKOLFS 2016:69 GrundförfattningPDF