Grundförfattning SKOLFS 2016:73

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2017 och första kalenderhalvåret 2018

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2016-11-30
Ikraftträdandedatum: 2017-01-15
Tryckdatum: 2016-12-13
Nyckelord Kursprov, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2016:73 GrundförfattningPDF