Upphävd: Den här författningen upphävdes 2018-04-06.
Grundförfattning SKOLFS 2016:81

Skolförfattningar publicerade i Svensk författningssamling

Utges av: Skolverket
Tryckdatum: 2016-12-27
Nyckelord Svensk författningssamling (SFS)
Ladda ned: SKOLFS 2016:81 GrundförfattningPDF