Grundförfattning SKOLFS 2017:100

Skolverkets föreskrifter om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå andra kalenderhalvåret 2018 och första kalenderhalvåret 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-15
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Historik: 2017:100 Senaste lydelse
  2018:268 Ändringsförfattning
  2020:64 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:100 GrundförfattningPDF