Grundförfattning SKOLFS 2017:20

Beslut om upphävande av Skolverkets allmänna råd (SKOLFS 2012:10) om arbetet mot diskriminering och kränkande behandling

Utges av: Skolverket
Beslutsdatum: 2017-04-05
Tryckdatum: 2017-04-24
Nyckelord Allmänna råd
Ladda ned: SKOLFS 2017:20 GrundförfattningPDF