Grundförfattning SKOLFS 2017:22

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:142) om förarutbildning i gymnasieskola och fristående gymnasieskola

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 4 § första stycket 2 körkortsförordningen (1998:980)
Beslutsdatum: 2017-04-19
Ikraftträdandedatum: 2017-04-30
Tryckdatum: 2017-04-28
Nyckelord Fristående skola, Förarutbildning, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2017:22 GrundförfattningPDF