Grundförfattning SKOLFS 2017:5

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska bedömningsstöd i svenska, svenska som andraspråk och matematik i årskurs 1 i specialskolan

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 kap. 9 a § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2017-01-25
Ikraftträdandedatum: 2017-03-01
Tryckdatum: 2017-02-02
Nyckelord Bedömningsstöd, Specialskola
Historik: 2017:5 Senaste lydelse
  2018:32 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:5 GrundförfattningPDF