Grundförfattning SKOLFS 2017:88

Föreskrifter om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2013:2) om bidrag till fristående gymnasieskolor (riksprislistan) och gymnasiesärskolor i vissa fall enligt 1985 års skollag för år 2013

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 § första stycket förordningen (2012:42) om bidrag till fristående gymnasieskolor och fristående gymnasiesärskolor i vissa fall
Beslutsdatum: 2017-08-23
Ikraftträdandedatum: 2017-10-31
Tryckdatum: 2017-09-27
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2017:88 GrundförfattningPDF