Upphävd: Den här författningen upphävdes 2019-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2017:94

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2018

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2017-11-23
Ikraftträdandedatum: 2018-01-01
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2017:94 GrundförfattningPDF