Grundförfattning SKOLFS 2017:98

Skolverkets föreskrifter om ämnesprov i årskurs 3 och 6 i sameskolan läsåret 2018/2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 kap. 12 § skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2017-11-29
Ikraftträdandedatum: 2018-01-15
Tryckdatum: 2017-12-14
Nyckelord Prov, Sameskola
Historik: 2017:98 Senaste lydelse
  2018:266 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2017:98 GrundförfattningPDF