Grundförfattning SKOLFS 2018:103

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:37) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet estetik och skapande i gymnasieskolan och inom gymnasialvuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:103 GrundförfattningPDF