Grundförfattning SKOLFS 2018:19

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet processteknik - kemi inom vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 2 kap. 2 § förordningen (2014:854) om vidareutbildning i form av ett fjärde tekniskt år och statsbidrag för sådan utbildning
Beslutsdatum: 2018-05-30
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-02
Nyckelord Gymnasieskola, Högskoleförberedande program, Teknisk utbildning, Ämnesplan
Historik: 2018:19 Senaste lydelse
  2019:15 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:19 GrundförfattningPDF