Grundförfattning SKOLFS 2018:201

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:153) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnena svenska för döva, engelska för döva och teckenspråk för döva i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Teckenspråk
Ladda ned: SKOLFS 2018:201 GrundförfattningPDF