Grundförfattning SKOLFS 2018:204

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:165) med vissa bestämmelser om beräkning av gymnasiepoäng i slutbetyg i gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:204 GrundförfattningPDF