Grundförfattning SKOLFS 2018:216

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2003:14) om nationella kursprov samt prov från Skolverkets provbank i kommunal vuxenutbildning läsåret 2003/2004;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Prov, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:216 GrundförfattningPDF