Grundförfattning SKOLFS 2018:225

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2006:36) om nationella kursprov i kommunal vuxenutbildning läsåret 2007/2008;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:225 GrundförfattningPDF