Grundförfattning SKOLFS 2018:226

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrift (SKOLFS 2008:5) om bidrag för elever vid fristående gymnasieskolor;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Bidrag, Fristående skola, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:226 GrundförfattningPDF