Grundförfattning SKOLFS 2018:227

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2008:28) om obligatoriska nationella kursprov i gymnasieskolan läsåret 2008/2009;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola, Prov
Ladda ned: SKOLFS 2018:227 GrundförfattningPDF