Grundförfattning SKOLFS 2018:236

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2009:36) om utformningen av slutbetyg och samlat betygsdokument i gymnasieskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:236 GrundförfattningPDF