Grundförfattning SKOLFS 2018:238

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2010:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2010;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Bidrag, Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:238 GrundförfattningPDF