Grundförfattning SKOLFS 2018:241

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2011:5) om vissa bidrag för elever vid internationella skolor på gymnasienivå 2011;

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Bidrag, Gymnasieskola, Internationella skolor
Ladda ned: SKOLFS 2018:241 GrundförfattningPDF