Grundförfattning SKOLFS 2018:248

Förordning om skolindex för år 2019

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-11-15
Ikraftträdandedatum: 2019-01-01
Tryckdatum: 2018-12-03
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2018:248 GrundförfattningPDF