Upphävd: Den här författningen upphävdes 2020-01-01.
Grundförfattning SKOLFS 2018:250

Förordning om belopp för bidrag till utbildning av utlandssvenska barn och ungdomar för bidragsåret 2019

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-11-15
Ikraftträdandedatum: 2019-01-01
Tryckdatum: 2018-12-03
Nyckelord Bidrag, Utlandssvenskars och utlandsanställdas barn
Ladda ned: SKOLFS 2018:250 GrundförfattningPDF