Grundförfattning SKOLFS 2018:253

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § förordningen (2007:222) om statsbidrag för fortbildning av lärare samt fritidspedagoger och motsvarande
Beslutsdatum: 2018-11-30
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-12
Nyckelord Fortbildning, Statsbidrag
Historik: 2018:253 Senaste lydelse
  2019:28 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:253 GrundförfattningPDF