Grundförfattning SKOLFS 2018:254

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 § 4 förordningen (2012:144) om statsbidrag för kompetensutveckling av lärare i yrkesämnen
Beslutsdatum: 2018-11-30
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-12
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:254 GrundförfattningPDF