Grundförfattning SKOLFS 2018:255

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 11 § förordningen (2013:60)om statsbidrag för behörighetsgivande utbildning för lärare i yrkesämnen
Beslutsdatum: 2018-11-30
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-12
Nyckelord Behörighet, Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:255 GrundförfattningPDF