Grundförfattning SKOLFS 2018:258

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i årskurs 3, 6 och 9 i grundskolan läsåret 2019/2020

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 9 kap. 22 a § Skolförordningen (2011:185) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Grundskola, Nationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2018:258 GrundförfattningPDF