Grundförfattning SKOLFS 2018:261

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i gymnasieskolan läsåret 2019/2020

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 e § gymnasieförordningen (2010:2039) och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2018-12-12
Ikraftträdandedatum: 2019-01-15
Tryckdatum: 2018-12-28
Nyckelord Gymnasieskola, Nationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2018:261 GrundförfattningPDF