Grundförfattning SKOLFS 2018:3

Skolverkets föreskrifter om ansökan om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 16 § 3 förordningen (2015:215) om statsbidrag för de lägre årskurserna i grundskolan och motsvarande skolformer samt viss annan utbildning
Beslutsdatum: 2018-01-18
Ikraftträdandedatum: 2018-03-01
Tryckdatum: 2018-02-02
Nyckelord Ansökan, Statsbidrag
Historik: 2018:3 Senaste lydelse
  2019:1 Ändringsförfattning
Ladda ned: SKOLFS 2018:3 GrundförfattningPDF