Grundförfattning SKOLFS 2018:30

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 § förordningen (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-08-15
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:30 GrundförfattningPDF