Grundförfattning SKOLFS 2018:34

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet ventilation - installation i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) samt 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2018-06-13
Ikraftträdandedatum: 2018-08-01
Tryckdatum: 2018-07-05
Nyckelord Gymnasieskola, Vuxenutbildning, Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2018:34 GrundförfattningPDF