Grundförfattning SKOLFS 2018:50

Förordning om läroplan för förskolan

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2018-09-03
Nyckelord Förskola, Läroplaner
Ladda ned: SKOLFS 2018:50 GrundförfattningPDF