Grundförfattning SKOLFS 2018:55

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2002:14) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem för bidragsåren 2001/2002–2002/2003

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:55 GrundförfattningPDF