Grundförfattning SKOLFS 2018:59

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2004:15) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2004/2005

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:59 GrundförfattningPDF