Grundförfattning SKOLFS 2018:62

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2005:13) om statsbidrag till personalförstärkningar i skola och fritidshem bidragsåret 2005/2006

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-23
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Statsbidrag
Ladda ned: SKOLFS 2018:62 GrundförfattningPDF