Grundförfattning SKOLFS 2018:67

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:1) om kurser i gymnasieskolans nationella program

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Gymnasieskola
Ladda ned: SKOLFS 2018:67 GrundförfattningPDF