Grundförfattning SKOLFS 2018:78

Förordning om upphävande av Skolverkets föreskrifter (SKOLFS 2000:12) om kursplaner och betygskriterier för kurser i ämnet anläggningsmaskinteknik i gymnasieskolan och inom gymnasial vuxenutbildning

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2018-08-30
Ikraftträdandedatum: 2018-12-31
Tryckdatum: 2018-10-10
Nyckelord Betyg, Gymnasieskola, Kursplaner, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2018:78 GrundförfattningPDF