Grundförfattning SKOLFS 2019:11

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet banskötsel för hästsport i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning.
Beslutsdatum: 2019-05-16
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-17
Nyckelord Ämnesplan, Gymnasieskola, Vuxenutbildning
Ladda ned: SKOLFS 2019:11 GrundförfattningPDF