Grundförfattning SKOLFS 2019:16

Skolverkets föreskrifter om obligatoriska nationella kartläggningsmaterial i språklig medvetenhet och i matematiskt tänkande i förskoleklass

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 8 kap. 3 § skolförordningen (2011:185)
Beslutsdatum: 2019-05-29
Ikraftträdandedatum: 2019-07-01
Tryckdatum: 2019-06-26
Nyckelord Bedömningsstöd, Förskoleklass
Ladda ned: SKOLFS 2019:16 GrundförfattningPDF