Grundförfattning SKOLFS 2019:31

Förordning om skolindex för år 2020

Utges av: Regeringen
Beslutsdatum: 2019-11-14
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-11-28
Nyckelord Skolindex
Ladda ned: SKOLFS 2019:31 GrundförfattningPDF