Grundförfattning SKOLFS 2019:41

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i kommunal vuxenutbildning i svenska för invandrare andra kalenderhalvåret 2020 och första kalenderhalvåret 2021

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 4 kap. 10 c § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning och 1 § förordningen (1992:1083) om viss uppgiftsskyldighet för huvudmännen inom skolväsendet m.m.
Beslutsdatum: 2019-11-27
Ikraftträdandedatum: 2020-01-01
Tryckdatum: 2019-12-11
Nyckelord Nationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2019:41 GrundförfattningPDF