Grundförfattning SKOLFS 2019:5

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogram avseende 2019

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039) samt 20 § första stycket förordningen (2015:801) om internationella skolor
Beslutsdatum: 2019-01-29
Ikraftträdandedatum: 2019-02-15
Tryckdatum: 2019-02-12
Nyckelord Gymnasieskola, Gymnasiesärskola, Internationella skolor, Introduktionsprogram, Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2019:5 GrundförfattningPDF