Grundförfattning SKOLFS 2020:1

Skolverkets föreskrifter om vissa belopp för elever vid fristående gymnasieskolor och gymnasiesärskolor, internationella skolor samt ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2020

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 13 kap. 9 § första och fjärde styckena gymnasieförordningen (2010:2039) samt 20 § första stycket förordningen (2015:801) om internationella skolor
Beslutsdatum: 2020-01-29
Ikraftträdandedatum: 2020-02-15
Tryckdatum: 2020-02-07
Nyckelord Riksprislista
Ladda ned: SKOLFS 2020:1 GrundförfattningPDF