Grundförfattning SKOLFS 2020:2

Skolverkets föreskrifter om interkommunal ersättning för visst stöd på introduktionsprogrammet avseende 2020

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 6 kap. 9 § gymnasieförordningen (2010:2039)
Beslutsdatum: 2020-01-29
Ikraftträdandedatum: 2020-02-15
Tryckdatum: 2020-02-07
Nyckelord Introduktionsprogram, Ersättning
Ladda ned: SKOLFS 2020:2 GrundförfattningPDF