Grundförfattning SKOLFS 2020:53

Skolverkets föreskrifter om nationella prov i skolväsendet vid spridning av viss smitta

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 12 § förordningen (2020:115) om utbildning i vissa skolformer i skolväsendet vid spridning av viss smitta
Beslutsdatum: 2020-03-24
Ikraftträdandedatum: 2020-03-30
Tryckdatum: 2020-03-27
Nyckelord Nationella prov
Ladda ned: SKOLFS 2020:53 GrundförfattningPDF