Grundförfattning SKOLFS 2020:7

Skolverkets föreskrifter om ämnesplan för ämnet grönyte- och småmaskinsteknik i gymnasieskolan och inom kommunal vuxenutbildning på gymnasial nivå

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 1 kap. 4 § gymnasieförordningen (2010:2039) och 2 kap. 13 § förordningen (2011:1108) om vuxenutbildning
Beslutsdatum: 2020-02-05
Ikraftträdandedatum: 2020-03-01
Tryckdatum: 2020-02-13
Nyckelord Ämnesplan
Ladda ned: SKOLFS 2020:7 GrundförfattningPDF