Grundförfattning SKOLFS 2020:89

Skolverkets föreskrifter om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare

Utges av: Skolverket
Bemyndigande: 25 § förordningen (2019:1288) om statsbidrag till skolhuvudmän som inrättar karriärsteg för lärare
Beslutsdatum: 2020-06-10
Ikraftträdandedatum: 2020-08-01
Tryckdatum: 2020-06-23
Nyckelord Statsbidrag, Karriärsteg
Ladda ned: SKOLFS 2020:89 GrundförfattningPDF